PERSONALISTIKA

 

EKONOMICKÁ ŘEŠENÍ

 

VEDENÍ MALÝCH FIREM A POBOČEK

PCGLOBAL

OUTSOURCING IT

SERVIS

ŠKOLENÍ

 

GDPR

ŠKOLENÍ GDPR

OUTSOURCING POVĚŘENCE

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

 

EET

Outsourcing EET

 

KE STAŽENÍ

 

GDPR a ochrana osobních údajů

 

CO JE TO GDPR?       ŠKOLENÍ GDPR       OUTSOURCING POVĚŘENCE       CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?       DALŠÍ NORMY A SOUVISLOSTI       TESTOVÁNÍ

Co jsou osobní údaje?
 • Informace o identifikované́ nebo identifikovatelné́ fyzické́ osobě̌

 • Přímá či nepřímá identifikace odkazující na určitý identifikátor

 • Identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor

 • Fyzická́, fyziologická́, genetická́, psychická́, ekonomická́, kulturní nebo společenská identita

Příklady:

 • jméno, číslo dokladu totožnosti, kreditní karta, kontaktní údaje, informace o zdraví, lokalizační údaje, IP adresa, atd.

 • informace o nákupech, užívaných službách, vlastněných zařízeních, (meta)data týkající se předchozího chování při užívání služby, fotografie

Definice citlivých údajů:

 • Rasový, národnostní či etnický původ

 • Politické názory, náboženské vyznání, filosofické́ přesvědčení, členství v odborech

 • Genetické́ a biometrické́ údaje pro účely jedinečné identifikace fyzické́ osoby

 • Údaje o zdravotním stavu

 • nebo údaje o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické́ osoby

Ke zpracování je potřeba výslovný souhlas nebo jiný́ nezbytný́ zákonem určený účel

Role GDPR:

 • Subjekt údajů - Každý člověk, jehož̌ osobní údaje jsou zpracovávány (identifikovaná́ či identifikovatelná́ fyzická́ osoba)

 • Správce - Každý subjekt, který́ určuje účel a prostředky zpracování, provádí a odpovídá za zpracování (lze pověřit třetí osobu)

 • Zpracovatel - Fyzická́ nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný́ subjekt, který́ zpracovává osobní údaje pro správce

 

Příklady nových povinnosti správce:

 • Vedení záznamů o činnostech zpracování

 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

 • Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů

 • Institut pověřence pro ochranu osobních údajů

Zákon platí pro všechny

 • GDPR platí celosvětově pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU, a zavádí celou řadu nových práv a povinností.

 • Zpracovatelé a správci osobních údajů musí zavést nové procesy a technologie, které budou v souladu s GDPR. Toto nařízení se dotkne všech oblastí při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Pomůžeme vám být v souladu s GDPR

Správná implementace procesů, informačních systémů, ICT služeb a odborné posouzení změn včetně právní podpory.

 

 

Oblasti, které je potřeba vyřešit

 • Produkty

 • Procesy

 • Informační systémy

     

KONTAKT

  

Všední dny v době 8:00 - 16:00

Telefon: +420 608931161         +420 702369397
E-mail: info@pcglobal.cz

 


S dotazy nebo problémy týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na info@pcglobal.cz.     Copyright © 2002 PCglobal.    Všechna práva vyhrazena.     Naposledy změněno: 02. 02. 2018.